รายละเอียดที่ต้องแจ้งในการแจ้งปัญหาส่งเกรด Online มีดังนี้

- ชื่ออาจารย์
- ปัญหาที่เกิดขึ้น
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับ

ผู้ดูแลระบบจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดต่อกลับ

คลิกที่นี่เพื่อส่งปัญหา